Category: Fagdag

NAV fikk prøve trugetur

Det er viktig at saksbehandlere i NAV kjenner godt til Hernes Institutt og vårt tilbud, slik at vi kan samhandle på best mulig måte. I april hadde vi derfor besøk av saksbehandlere og leder ved NAV Sør-Odal. De fikk først generell informasjon om Hernes Institutt av personalsjef Per Inge Engstad, før avdelingsoverlege Hilde N. Teige fortsatte med en innføring i hvordan vi arbeider...

Faglig påfyll for Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Hernes Institutts metode er av stor faglig interesse for andre aktører, og det arrangeres ofte fagdager med fokus på helse og rehabilitering. Fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien, var invitert til å innlede denne fagdagen med å snakke om sykefravær. Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer var både entusiastiske og inspirerte over å få tilbringe dagen med faglig påfyll fra både NAV og...