Kunnskapsbasert smertebehandling

Den 10. nasjonale fagkonferansen om kunnskapsbasert smertebehandling arrangeres ved Rikshospitalet 9.-10. januar. Blant foredragsholderene finner vi også overlege Hilde N. Teige fra Hernes Institutt. På en av parallellsesjonene fredag holder hun foredraget “Deltagelse på tross av smerte, er det mulig?”

Les mer