Alle ansatte vaksinert med første dose

Vaksineringen av ansatte er godt i gang her på Hernes Institutt. Vi kan melde om at alle ansatte har mottatt første dose, og hvis vaksineringsplanen til Helse Sør/Øst går som forventet vil alle være fullvaksinert i løpet av august/september.

At samtlige ansatte nå har fått første dose er et stort skritt i riktig retning, og “begynnelsen på slutten”. Smått om senn ser vi at hverdagen normaliseres, og vi gleder oss til å komme i normalt gjenge en gang ut på høsten.

Translate »