Arbeidstrening

Ved Hernes Institutt er det ansatt i alt seks arbeidsinstruktører, tre i hvert av teamene. De jobber etter likemannsprinsippet og alle har selv bakgrunn fra tilsvarende yrker som pasientene/ brukerne har.

 

I dette prinsippet ligger det at pasienten sees på som en likemann, og arbeidsoppgavene løses i fellesskap. Arbeidsinstruktørene har fokus på det positive som det å ha et arbeid gir, noe som er viktig fordi mange av pasientene har vært ute av arbeidslivet lenge og derfor er i en tung og vanskelig situasjon. I arbeidstreningen blir det derfor fokus på pasientenes egen arbeidssituasjon og deres ønsker, håp og motivasjon for å stå i eller komme tilbake i jobb.

Arbeidstreningen foregår på uteområdet og i egne og tilpassede lokaler på Hernes Institutt. Det utføres praktiske arbeidsoppgaver som pasientene skal kjenne igjen fra egen arbeidssituasjon, og det øves bl.a. på hensiktsmessige måter å utføre arbeidet på slik at helseplagene blir mindre betydningsfulle. Vi tilrettelegger arbeidsoppgavene ut fra de rammene vi har på instituttet slik at de skal gi mestringsopplevelser og for at pasientene kan få tilbake noen av de gode opplevelsene som vi forbinder med å være på en arbeidsplass.

Translate »