Flott artikkelserie om vårt behandlingstilbud på arbeidoghelse.no!

Hernes Institutt har drevet med arbeidsrettet rehabilitering i en mannsalder. Instituttet med dyktige og engasjerte fagfolk har opp gjennom tiårene vært en av drivkreftene i utviklingen av hele fagområdet, noe våre pasienter nyter godt av i dag.

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering driver nettstedet arbeidoghelse.no, og den siste tiden er det laget en flott og informativ artikkelserie om vårt behandlingstilbud og de vi samarbeider med under et pasientforløp hos oss. Artikkelserien er blant annet bygget rundt historien om den fiktive pasienten “Petra Pettersen”, og hvordan hun har fått hjelp med å komme tilbake i jobb på tross av sine helseplager.

Fysioterapeut Erlend Haukland Våge er instituttets ansikt utad i en av artiklene. Innfelt ser vi “Petra Pettersen”.

Vår fysioterapeut Erlend Haukland Våge er vårt ansikt utad i en artikkel som ble publisert 3. mai, men flere ansatte ved instituttet har vært med på å sette sammen historien om Petra, og den behandlingen hun har fått.

Artikkelserien omfatter som sagt også noen av våre samarbeidspartnere, med intervjuer av reelle aktører, behandlere og tjenesteytere. For eksempel en fastlege, en saksbehandler fra NAV, en arbeidsgiver osv.

Serien avrundes med en reell pasients opplevelser fra sitt opphold hos oss. Peter Bekkengen er en tidligere pasient ved Hernes Institutt, som på en ærlig måte deler sine opplevelser og erfaringer fra oppholdet sitt hos oss. Her får man en pasients egne beskrivelser av hvorfor det å komme tilbake i arbeidslivet når man har vært lenge borte fra det ikke er en quick-fix!

Peters historie finner du på den nederste linken i liste nedenfor:

Petra Pettersen, en «gjennsomsnittspasient» i arbeidsrettet rehabilitering >
En arbeidsgiver > 
En representant fra Nav >
En fastlege >
Klinikere ved Helse og arbeid poliklinikken for muskel- og skjelettsmerter ved Sykehuset Innlandet >
En kliniker ved Hernes Institutt, som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering >
En veileder ved en frisklivssentral
En pasient/deltaker som har fått arbeidsrettet rehabilitering ved Hernes Institutt

Translate »