Author: Ole Jo

Vår visjon og vårt verdigrunnlag

VISJON: ARBEID SOM HELSE: Arbeidslivsdeltakelse er en viktig fordi det gir: struktur på hverdagen. innhold og mening i tilværelsen. sosialt fellesskap og tilhørighet. økonomisk trygghet. Vår rettesnor på Hernes Institutt at det å være i arbeid eller ha tilknytning til arbeidslivet øker sjansen for at helseplager blir mindre. Derfor arbeider vi alltid hardt for at folk kan kunne få beholde arbeidet selv...

Maths Johansson døde 3. november

Vår direktør Maths Johansson døde 3 november, etter en kort tids sykeleie.  Maths arbeidet på Hernes siden 1988, og han var øverste leder siden 2002. Våre tanker og dypeste medfølelse går til de nærmeste og etterlatte i denne vonde tiden. Han vil bli dypt savnet av alle oss ansatte på Hernes Institutt. Ole Jo Kristoffersen er konstituert direktør ut året, slik han har...

Ansatt på Hernes institutt holdt foredrag under Arendalsuka

Vår ergoterapeut Kristin Haugen var en av foredragsholdere under Arenadalsuka nå i august. Dette er et årlig arrangement hvor kjente personer vi kjenner fra politikk, samfunns- og næringsliv møtes for å diskutere nåtidens og framtidens politikk. Kristin var en av tre foredragsholdere som skulle snakke om temaet “Gjør arbeidslivet mulig for enda flere”. De to andre foredragsholderne var forbundsleder for ergoterapeutene, Nils Erik Ness og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus...

Artikkel i fagbladet om inneliggende og tidligere pasienter på Hernes Institutt

I siste utgave av Fellesforbundets eget medlemsblad, Fagbladet står det en stor artikkel om erfaringene som inneliggende og tidligere pasienter har med behandlingsopplegget på Hernes Institutt. Fellesforbundet organiserer mange yrkesaktive som har jobber i sykefraværsutsatte yrkesgrupper. De ønsket å sette fokus på at det finnes muligheter for disse å stå i, eller komme tilbake i jobb selv om de har helseplager.

TNS gallups helsebarometer: Vi Nordmenn mener at arbeid er helsefremmende.

Hernes Institutt har i mange år hatt visjonen “Arbeid er Helse”. Nå bekrefter TNS Gallup i sitt helsebarometer 2016 at nå mener neste 90 % av alle nordmenn det samme: At det å ha et arbeid er helsefremmende og øker livskvaliteten vår. Det er 1728 personer som har svart på TNS Gallup sine spørsmål om hva de mener er de viktigste utfordringene landet...

Lavere sykefravær med Raskere tilbake.

Helse Sør Øst inviterte rett før påske alle oss tjenesteleverandørene i Raskere tilbake til en konferanse for å presentere noen erfaringer fra denne nasjonale satsingen for å få ned sykefravær. I juni i fjor kom en rapport fra Deloitte som slo fast at Raskere tilbake satsingen hadde ført til at flere sykmeldte enn tidligere hadde kommet tilbake i jobb. (Klikk HER for å...

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger på Hernes Institutt. Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss – sende oss din CV eller på andre måter informere oss om din kompetanse, bruk e-postadressen du finner i venstre kolonne.