Avslutningsfest for Hilde Nitteberg Teige

Det er om lag et år siden vår lege Hilde Nitteberg Teige gikk av med pensjon, men på grunn av koronaen ble det ikke gjennomført noen markering og avslutningsfest for henne i 2020.

Endelig fest!

Den 28. oktober i år var det endelig duket for markering og takksigelser som seg hør og bør. Kantine og personalet på Hernes Institutt var pyntet til fest, og det hele var planlagt som et overraskelsesselskap for Hilde. I kantina var det samlet kolleger, samarbeidspartnere, venner og familie. Et 50-talls personer ventet i spenning på å feire og hedre henne, og da hovedpersonen ankom i 14-tiden brøt det ut spontan applaus som varte og rakk.

Direktør Ole Jo Kristoffersen (stående til venstre) ønsker velkommen, og holder en flott tale for Hilde. Ved Hildes venstre hånd sitter hennes ektefelle Johan Teige. På Hildes høyre side sitter to spesielt inviterte gjester Peer Staff (blå genser) og Eirik Fismen.
En nestor lokalt og nasjonalt

Hilde har jobbet som lege og fagansvarlig på Hernes Institutt i 34 år, og hun har i alle disse årene vært drivkraften bak utviklingen av vårt behandlingstilbud. Det er ikke uten grunn at hun har fått tilnavnet “Mor Hernes”.

Det finnes knapt ord som kan beskrive hvor viktig Hilde har vært for Instituttet. Hun har største delen av æren for at vi i dag kanskje er landets beste institusjon innen fagområdet arbeidsrettet rehabilitering. Og ikke nok med det: Hilde sin klare tale og hennes holistiske menneskesyn har hatt stor innvirkning på hvordan pasientbehandling i dag gjennomføres på det nasjonale plan.

Hennes virke og metodikk har i mange tiår nytt stor respekt i nasjonale fag- og forskningsmiljøer, og hun har gjennom tiårene bidratt sterkt til å drive utviklingen fremover til det beste for pasientene.

Markering med preg av høytid

Direktør Ole Jo Kristoffersen ønsket velkommen til bords, og hadde mange gode ord å si om Hilde og hennes virke på Hernes Institutt.

Signe Marie Rustad, godt støttet av Erik Lukashaugen, sto for vakker sang og god lyd

Kjøkkenpersonalet på Instituttet hadde laget i stand en ypperlig middag, som ikke sto tilbake for noen a-la-carte-restaurant. Musiker Signe Marie Rustad, godt støttet av trubadur Erik Lukashaugen, sto for de kulturelle innslagene i form av visesang.

Samarbeidspartnere og fagfolk fra det ganske land hadde spilt inn videoer med hilsener til Hilde i anledning pensjonstilværelsen, og disse videoene ble vist på storskjerm etter middagen. Noen av de spesielt inviterte gjestene holdt også taler for Hilde, med innslag av både humor og alvor.

Den høytidelige markeringen ble avsluttet med kaffe og kaker.

Vi på Hernes Institutt ønsker med dette å takke Hilde Nitteberg Teige for alt hun har betydd. Vi skal forvalte arven etter henne på beste mulige måte, og vi ønsker henne en god tilværelse videre som pensjonist.

Translate »