Det ferdige byggeprosjektet

Slideshow - Nybygget 2

Den 9 desember var altså alt ferdig, en liten uke etter opprinnelig ferdigstillingsdato. Totalt har vi fått litt over 6000 kv.m med ny bygningsmasse, samt helrenovert og ombygd opprinnelig bygningsmasse slik at den også tilfredstiller de nyeste bygningsforskrifter mht universell utforming og funksjonelle løsninger. Det er kort og godt umulig å beskrive hva det betyr å få nesten 9000 kvm helt ny bygningsmasse til rådighet. Frem til sommeren har vi en såkalt prøvedriftsperiode, dette går ut på at vi har månedlige møter med hovedentreprenør og underleverandører hvor vi går gjennom alle bygg og anlegg for å avdekke feil og mangler.
Vi har nå lagt bak oss en lang og tøff byggeprosess på 17 mnd. Det har vært full drift på instituttet under hele byggeperioden, pasientene bodde i en brakkerigg mens de gamle boenheter ble revet og de nye ble bygd. For oss som jobber på Hernes har det vært mye motivasjon i at vi har vist hva vi får når vi er ferdige med byggingen. De som har imponert mest er pasientene som har gjennomført opphold på Hernes i byggeperioden. De har vist en evne til å tilpasse seg riving, graving og bråk fra byggearbeidet som har vært helt enestående, og vi er dem evig takknemlige for at de klarte å holde fokus på det behandlingsmessige!
Kostnadsrammen som er på 122 mill kr er holdt gjennom hele byggeprosjektet . Takket være dyktig byggeledelse og god kommunikasjon hele vegen har vi faktisk gått en god del i pluss, slik at vi har fått utført tilleggsoppdrag utover det som opprinnelig var bestilt i kravspesikasjonen. Vi har derfor fått en enda bedre og enda mere tidsriktig bygningsmasse enn det vi hadde bestilt, i tillegg har vi fått et bedre uteanlegg enn det som lå i de opprinnelige planene.
Byggeprosjektet utgjore ca 100 årsverk, og kompetanse og arbeidskraft ble i det alt vesentlige hentet fra Elverum og omegn. Vi er derfor meget førnøyd med at i også har bidratt til å trygge lokale arbeidsplasser i nærområdet, denne regioen har mistet mange verdifulle arbeidsplasser de siste årene, og vi er derfor stolte av at vårt prosjekt har bidratt til å trygge arbeidsplasser og næringsvirksomheter i Elverumsregionen.
Pasientboligene er fordelt på tre større bygninger som tilsammen rommer 8 leiligheter med plass til 6 personer i hver, slik at sengekapasiteten nå totalt er på 48. Det er bygd nytt aktivitetsbygg på ca 2000 kv.m, som inneholder gymssal og flere trenings og aktivitetsrom samt undersøkelsesrom og testlab. Halvparten av det opprinnelige sentralbygg ble revet og erstattet med en to etg ny bygning. Her finner vi nå administrasjon, resepsjon, og møterom, i 2 etg samt kjøkken og kantine i 1 etg. Den delen av sentralbygget som ikke ble revet ble strippet helt ned og bygd opp igjen med nye romløsninger med samme standard som den nye bygningsmassen. Dette er nå blitt til ny fagavdeling med kontorer, møte og undervisningsrom. Sagt på en annen måte merker du ikke at du ikke forskjell når du går fra nye bygninger over i en som er renovert. Hele bygningsmassen er bygd sammen slik at vi kan gå innendørs til alle rom og avdelinger, dette er for at bygnignsmassen skal støtte opp under det tverrfaglige samarbeidet mellom alle faggruppene på instituttet. Totalt har bygningsmassen økt fra ca 4500 til i underkant av 9000 kvm. I tillegg har instituttet fått eget fjernvarmeanlegg som forsyner alle bygninger med vannbåren varme fra flisfyrt bioenergisentral. Utvendig har vi fått opparbeidet nye aktivitetsområder for pasientaktiviteter, nye parkeringsplasser og nytt veisystem.
SONY DSC
Nedenfor er en liste med navn på de viktigste samarbeidspartnerne som har bidratt i byggeperioden:

Martin M Bakken. Hovedetreprenør.

Sparebanken hedmark. Finansiering.

Elverum kommunale industribygg, Byggherre.

Sjåtil og Fornæss.  Byggherreombud.

Sivilarkitektene Andersen og Fremming. Arkitekttjenester

Raad AS. Rådgivnings og prosjektering, VVS

Techno Team Prosjekt AS. Prosjektering VVS, hovedvekt på luftbehandling og kjøling.

Bjørnstad prosjektering AS. Div rådgivningstjenester, byggteknikk.

Hallås Elverum. Rådgivning elektroteknikk.

Auden Senderud. Gravearbeider.

Ingeniør Pedersen AS. VVS og rørleggerarbeider.

El – montasje. EL installasjoner.

Spenncon. Levering av prefabrikerte betongelementer.

Dianor AS. Rivingsarbeider.

Oplandske Bioenergi AS. Levering av bioenergeibasert (Flisfyring) oppvarming til Hernes Institutt .

Bioland. Posjektering, bygging og igangsetting av bioenergianlegget.