Category: Behandling

Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Arbeidstilsynet har i perioden 2010-2012 sett nærmere på virksomhetenes systematiske arbeid med å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. I alt ble det utført 4194 tilsyn i virksomheter som sysselsetter nesten 100.000 arbeidstakere. Hovedårsaken til at Arbeidstilsynet ønsker økt fokus på dette er at muskel- og skjelettplager står for en betydelig andel av sykefraværet i Norge. Hele 40% av landets sykemeldinger er relatert til...

Korte ventelister pr april 2013

Korte ventelister pr april 2013

Ventetider: Vi har korte ventelister både for ordinært tilbud og “Raskere Tilbake“. For damer er den bare noen uker, for menn ca 2 mnd. (Pr 16 april). Ta kontakt med Helsesekretærene våre for mer informasjon! Tlf: 404 39 902/ 404 39 901

Hernes-modellen

Hernes-modellen

Hernes-modellen karakteriseres som en tverrfaglig, samtidig, systematisk, progressiv og målrettet arbeidsrettet rehabiliteringsprosess med skreddersøm basert på en kognitiv tilnærmingsmodell der egeninnsats på tross av smerter står sentralt. For hvem: Personer med kroniske muskel- og skjelettsmerter, erfaring fra fysiske yrker, med eller uten et arbeidsforhold. Når: Langtidssykmeldte personer (26 uker), eller personer som har lang sykehistorikk som har skapt eller kan komme til å skape...

Fysioterapi

Fysioterapi

Hver pasient undersøkes første uken av en fysioterapeut. Fysioterapeutens undersøkelse skiller seg fra legeundersøkelsen ved at det er et mer spesifikt fokus på kroppslige begrensninger og ressurser. Også her introduseres pasientene for en kognitivt atferdsrettet tilnærming. Fysioterapeuten velger treningstilbud sett ut ifra pasientens problemer og forutsetninger, med fokus på bevisstgjøring og mestring gjennom funksjonelle øvelser.Det er ansatt fire fysioterapeuter og en turnuskandidat...