Category: Fagdag

Oppdatert på PERSONVERN

Hernes Institutt har stort fokus på god sikkerhetskultur: – Det handler om hver enkelt av oss, og hvordan vi forholder oss til den informasjonen vi har tilgang til, informerte direktør Ole Jo Kristoffersen på de ansattes fagdag.   Det var Linda Svendsrud, Seniorrådgiver i Ikomm AS som holdt de ansatte på Hernes Institutt i ånde med oppdatert informasjon om personvernlovgivningen. Linda er innleid...

NAV fikk prøve trugetur

Det er viktig at saksbehandlere i NAV kjenner godt til Hernes Institutt og vårt tilbud, slik at vi kan samhandle på best mulig måte. I april hadde vi derfor besøk av saksbehandlere og leder ved NAV Sør-Odal. De fikk først generell informasjon om Hernes Institutt av personalsjef Per Inge Engstad, før avdelingsoverlege Hilde N. Teige fortsatte med en innføring i hvordan vi arbeider...

Faglig påfyll for Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter

Hernes Institutts metode er av stor faglig interesse for andre aktører, og det arrangeres ofte fagdager med fokus på helse og rehabilitering. Fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien, var invitert til å innlede denne fagdagen med å snakke om sykefravær. Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter på Lillehammer var både entusiastiske og inspirerte over å få tilbringe dagen med faglig påfyll fra både NAV og...