Category: Fagnyheter

Hernes Institutt i valideringsstudie

Regional kompetansetjeneste rehabilitering (RKR) ble etablert i 2013 på oppdrag fra Helse SørØst. Deres oppgave er å fremme kunnskap og kompetanse til fagpersoner i hele rehabiliteringsfeltet,på tvers av diagnoser, pasientgrupper, helseforetak og institusjoner. For å lykkes med det, er det viktig med et utstrakt samarbeid med andre kompetansetjenester, forskningsmiljøer, rehabiliteringsavdelinger, institusjoner og fagpersoner. Målet er å innhente kunnskap om god praksis, og...

Jobb + behandling = Sant

For fire år siden gikk NAV og helsemyndighetene sammen om å prøve en ny metode der man tenkte jobb og behandling parallelt. Resultatene viser suksess. – Noe som bare bygger nok en pilar under Hernes Institutts visjon: Arbeid som helse, sier Ole Jo Kristoffersen, konstituert direktør. I en artikkel i Aftenposten leser vi om suksesshistorien Henrik Johnson. Han var alvorlig deprimert, men...

Raskere tilbake-tilbudet fortsetter i 2017!

Målet med Raskere tilbake er å bringe sykmeldte raskere tilbake til jobb eller unngå sykmelding. I følge den nyeste rapporten fra Helse Sør Øst har ordningen vært en suksess. Vi på Hernes Institutt jubler og ser frem til en forlenget avtale til glede og nytte for flere pasienter. Konstituert direktør ved Hernes Institutt, Ole Jo Kristoffersen, er svært fornøyd med at ordningen...

Idrettsmedisinsk Høstkongress 4 – 6 november 2016

I år deltok tre av Hernes Institutts ansatte på kongressen på Norefjell. Det var lagt opp til foredrag og workshops 3 dager til ende. Både Fysioterapeutene Daniel Jensen og Erlend Våge samt idrettspedagog Tonje Johnsen sitter igjen med mange gode inntrykk og ny kunnskap. Det var flere temaer på konferansen, som er rettet mot forskere, idrettsmedisinere og klinikere som jobber med toppidrett, barneidrett og...

Betydelig satsing på arbeidsrettet rehabilitering

Forslaget til nytt statsbudsjett 2017 viser økt satsing og sterkere fokus på arbeidsrettet rehabilitering. – Et løft for hele fagfeltet, sier konstituert direktør hos Hernes Institutt, Ole-Jo Kristoffersen. Det foreslås å overføre 57 mill. kroner fra Raskere Tilbake-ordningen som i dag går til helserelaterte tjenester (Arbeids- og sosialdepartementet), og øremerke disse til arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. – Satsingen som er skissert i årets statsbudsjett,...

Artikkel i fagbladet om inneliggende og tidligere pasienter på Hernes Institutt

I siste utgave av Fellesforbundets eget medlemsblad, Fagbladet står det en stor artikkel om erfaringene som inneliggende og tidligere pasienter har med behandlingsopplegget på Hernes Institutt. Fellesforbundet organiserer mange yrkesaktive som har jobber i sykefraværsutsatte yrkesgrupper. De ønsket å sette fokus på at det finnes muligheter for disse å stå i, eller komme tilbake i jobb selv om de har helseplager.

TNS gallups helsebarometer: Vi Nordmenn mener at arbeid er helsefremmende.

Hernes Institutt har i mange år hatt visjonen “Arbeid er Helse”. Nå bekrefter TNS Gallup i sitt helsebarometer 2016 at nå mener neste 90 % av alle nordmenn det samme: At det å ha et arbeid er helsefremmende og øker livskvaliteten vår. Det er 1728 personer som har svart på TNS Gallup sine spørsmål om hva de mener er de viktigste utfordringene landet...