Category: Rapport

Passerte nåløyet med glans

Like før fellesferien fikk Hernes Institutt beskjed om at en treårig akkreditering fra CARF var i boks. CARF-standarden er regnet som den høyeste internasjonale akkrediteringen innen rehabiliteringsfeltet. – Dette er vi virkelig stolte av, smiler direktør Ole Jo Kristoffersen. CARF sine to representanter var tidligere i år på et tre dager langt besøk for å vurdere instituttet, snakke med ansatte, pasienter og...

Fortsatt på plass i faglig frontlinje

2016 var preget av høy aktivitet både i kjernevirksomheten og støtteaktivitetene hos Hernes Institutt. Det er takket være dedikerte ansatte med høy kompetanse og stort engasjement. Avtalene med Helse Sør Øst RHF legger beslag på 100 % av kapasiteten til Hernes Institutt, henholdsvis 15107 døgn på spesialiserte rehabiliteringstjenester, og 2423 døgn på Raskere Tilbake. Faglig utviklingsarbeid For kontinuerlig kompetanseheving, som både bidrar...

Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Arbeidstilsynet har i perioden 2010-2012 sett nærmere på virksomhetenes systematiske arbeid med å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. I alt ble det utført 4194 tilsyn i virksomheter som sysselsetter nesten 100.000 arbeidstakere. Hovedårsaken til at Arbeidstilsynet ønsker økt fokus på dette er at muskel- og skjelettplager står for en betydelig andel av sykefraværet i Norge. Hele 40% av landets sykemeldinger er relatert til...

Vårt mest kostbare folkehelseproblem

Vårt mest kostbare folkehelseproblem

Nytt oppdatert muskel og skjelettregnskap fra formidlingsenheten for muskel og skjelettplager (FORMI). Rapporten er en oppdatering og revisjon av ”Plager flest – koster mest”, en rapport som ble utgitt av Nasjonalt ryggnettverk i 2004. Oppsummerte nøkkelfakta i rapporten fra 2004 var blant annet at muskel- og skjelettlidelser var svært utbredt i befolkningen og av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet....