Emilie og Simonette – Nye turnuskanditater

Emilie Johanne Hagen og Simonette Norum startet 15. februar på sin periode som turnuskandidater innen fysioterapi hos oss. De skal være hos oss i et halvt år, og begge er glade og stolte over å ha fått turnusplass på Hernes Institutt.

Studert ved OsloMet
Emilie Johanne Hagen (t.v) og Simonette Norum er nye turnuskandidater hos Hernes institutt.

Begge har tatt sin utdannelse ved OsloMet, der de gikk i parallelle klasser. De hadde altså sett hverandre før, uten at de kjente hverandre før de kom til oss. Emilie er født og oppvokst i Ålesund, men har bodd mange år i Gjerdrum.

– Når noen spør pleier jeg å svare at jeg er fra Gjerdrum, smiler hun.

Simonette er fra Hamar, og dermed nesten som “lokal” å regne.

– Jeg bor såpass kort vei herfra at jeg har valgt å dagpendle i perioden, forteller Simonette.

Emilie bor på hybel på Hernes Institutt i turnusperioden.

Spente på arbeidsmetodene

Emilie kan avsløre at fysioterapi relatert til idrett kanskje ligger hennes hjerte nærmest, uten at det legger noen demper på forventningene til hva hun kan lære på Hernes Institutt.

– Konseptet med arbeidsrettet rehabilitering som de er spesialister på her ved instituttet er meget interessant. Mange arbeidsmetoder og tilnærmingsmåter er ganske annerledes enn hva du finner ved andre behandlingsinstitusjoner, men har helt sikkert også stor overføringsverdi. Vi er sikre på at vi vil tilegne oss erfaring og lærdom som vil være nyttig uansett hvor vi skal jobbe i fremtiden, sier turnuskandidatene.

Begge peker på det spesielle ved at man har så tett og daglig oppfølging av pasientene. Dette gir kontinuitet og et unikt innblikk i hvordan en pasienthverdag kan arte seg. En god erfaring å få med seg videre er også hvordan det jobbes i tverrfaglige team på Hernes Institutt – til det beste for den enkelte pasient.

Et godt sted for alle

Emilie og Simonette mener at instituttet i Hernes virker som et godt sted å være, både for ansatte og pasienter. Begge gleder seg til våren og sommeren, med tilhørende aktiviteter i skog og mark.

– Aktivitet og trening har et litt annerledes innhold her, enn på mange andre behandlingsinstitusjoner. Arbeidstrening er en ting. Utendørsaktiviteter og bruk av nærområdet er en bonus. Det sunt både for kropp og sjel å være i aktivitet ute i naturen.

De nye turnuskandidatene gleder seg til å jobbe sammen med alle de dyktige og erfarne fagpersonene på instituttet. Sett fra den andre siden så er vi på Hernes Institutt også glade for å få med Emilie og Simonette på laget for en periode. Det er alltid nyttig for en organisasjon og et fagmiljø med impulser utenfra.

Translate »