Fagstoff

Her finner du en oversikt over publikasjoner, forskning og behandlingsresultater med mer.

Leter du etter artikler som er lagt ut på hjemmesiden vår tidligere finner du disse ved å gå inn på valget “FAGNYHETER” i nedtrekksfeltet under “TEMAKATEGORIER” på hjemsiden.

 

Forskning ved HI
Publikasjoner
Pasienttilfredshet
Behandlingsresultater og aktiviteter
Nyttige definisjoner