Pasient? Her er betingelsene for å kunne søke

Her er betingelsene for å kunne søke:

  • Du har vært borte fra jobben en stund, eller står i fare for å bli det fordi du har langvarige plager i muskel-/skjelettapparatet.
  • Du har arbeidet med praktiske arbeidsoppgaver (tunge løft, krevende og ensididge arbeidsstillinger, repeterende oppgaver, aktivitet på hardt underlag og lignende).
  • Du kan ha vært sykemeldt lenge og mistet sykepengerettighetene dine (motta arbeidsavklaringspenger fra NAV)
  • Du kan også søke om du ikke har et arbeidsforhold i dag, men har arbeid som mål.

NB! Vi tar i mot pasienter fra hele landet! Ta kontakt om noe er uklart.