Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Smerte i skulder illustrasjonArbeidstilsynet har i perioden 2010-2012 sett nærmere på virksomhetenes systematiske arbeid med å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. I alt ble det utført 4194 tilsyn i virksomheter som sysselsetter nesten 100.000 arbeidstakere.

Hovedårsaken til at Arbeidstilsynet ønsker økt fokus på dette er at muskel- og skjelettplager står for en betydelig andel av sykefraværet i Norge. Hele 40% av landets sykemeldinger er relatert til diagnoser som går inn under muskel- og skjelettplager. Dette gjelder også omtrent en tredjedel av de som går på uføretrygd. Tidligere ble muskel- og skjelettplager i stor grad sett i sammenheng med tungt fysisk/mekanisk arbeid, men det ser ut til at bildet kan være mer komplisert og sammensatt enn som så. Også psykososiale og organisatoriske forhold viser seg å bidra til utvikling av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Last ned Arbeidstilsynets “Føre var”-rapport her