Glade damer med ferske fagbrev

Turid Anita Hornsletten og Renate Paulsen er ansatt som renholdere på Hernes Institutt. De siste to årene har de fullført utdanningsløpet som gir fagbrev og yrkestittel renholdsoperatør – noe de både er stolte og glade for.

Turid Anita har vært ansatt hos oss i 28 år. Renate begynte hos oss som vikar for 5 år siden, og fikk fast ansettelse etter vikariatet. Begge sier at det er en god følelse å ha tatt fagbrevet.

– Det var i alle fall på tide at jeg fikk tatt fagbrev og en “ferdig utdannelse” etter så mange år flirer Turid Anita.

Turid Anita Hornsletten og Renate Paulsen har ferske fagbrev som renholdsoperatører
Ikke småtterier

Som med alle andre fagutdanninger består utdanningsløpet av både en teoretisk og en praktisk del. Teorienpensum tilsvarer et halvt års skolegang, og damene har gjennomført dette som nettstudier. I tillegg er det krav til fem års praksis innen faget. Den praktiske prøven foregår over tre dager, og det var to sensorer til stede de dagene fagprøven varte. Den ble gjennomført på Elverum videregående skole. Det er med andre ord ikke småtterier Turid Anita og Renate har vært i gjennom.

– Det har vært en fordel å være to gjennom dette løpet, sier de ferske, men erfarne renholdsoperatørene. Vi har kunnet støtte oss på hverandre, og det har vært gull verdt.

De ønsker også å berømme arbeidsgiver Hernes Institutt med direktør Ole Jo Kristoffersen i spissen, som har oppmuntret og oppfordret til å ta fagbrev.

– Alle som jobber med rengjøring her på instituttet har alltid gjort – og gjør fortsatt en formidabel jobb, understreker direktøren. Men vi setter likevel pris på at kompetansen er dokumenterbar og formalisert i form av fagbrev hos våre medarbeidere. Dette gjør blant annet rutinene for kvalitetssikring og rapportering enklere, når vi skal forklare hvilken kompetanse som finnes på huset.

Det er nærliggende å tenke at både helsemyndigheter og oppdragsgivere i lang tid fremover vil ønske å vite hvordan vi ivaretar smittevernhensyn, med tanke på renhold.

– Det at vi nå kan vise til at vi har nå har tre faglærte renholdsoperatører på laget signaliserer stor grad av seriøsitet. Noe som i sin tur signaliserer sikkerhet for medarbeidere, pasienter, oppdragsgivere og helsemyndigheter i den utfordrende tiden vi har foran oss, konkluderer direktøren.

Translate »