Ikke sommerstengt i år

Vanligvis pleier Hernes Institutt å stenge for sommeren to uker i juli, men slik blir det ikke i år. Vi kommer til å holde hjulene i gang gjennom sommeren, men med redusert kapasitet grunnet smittevernhensyn.

– Vi gjør det vi kan for å korte ned ventetiden for pasientene, forklarer direktør Ole Jo Kristoffersen. Det er et etterslep fra perioden vi holdt stengt, og i tillegg har vi kjørt med redusert kapasitet siden vi åpnet igjen med redusert drift i mai.

Direktør Ole Jo Kristoffersen holder døra åpen for sommeren 2020.

Det er smittevernhensyn som gjør at vi for øyeblikket driver med ca 50% kapasitet på pasientbehandling, og slik vil vi fortsette ut juli. Ved overgangen juli/august er planen å være “innpå” med ferdigbehandling av de pasientene som var inneliggende da vi måtte stenge, og fra midten av juli er planen at vi skal begynne å hente pasienter fra ventelisten. Men dersom retningslinjene i smitteverntiltakene gjør at vi kan ta inn flere pasienter kan vi på kort varsel klare å gjøre det.

– De ansatte ved instituttet er positive til at vi skal ha drift i sommer. I all hovedsak har vi klart å få planlagt slik at de ansatte får avviklet sommerferie i henhold til sine ønsker, sier direktøren.

Veien videre fra august er fortsatt uviss. Alt avhenger av hvordan koronasituasjonen utvikler seg gjennom sommeren, og hvilke råd og retningslinjer som kommer fra helsemyndighetene.

– Vi vurderer det slik at det er vanskelig å legge detaljerte planer for seinsommer og høst allerede nå. Men vi håper at vi i alle fall kan fortsette med behandlinger på dagens nivå og kanskje øke utover høsten, avslutter Kristoffersen.

Translate »