Ikke stas å være sykemeldt

1307261025Professor Liv Solheim, Høgskolen i Lilehammer
Professor Liv Solheim, Høgskolen i LilehammerProfessor Liv Solheim, Høgskolen i Lilehammer

Professor Liv Solheim, Høgskolen i LilehammerProfessor Liv Solheim ved Høgskolen i Lillehammer slår fast at det ikke er noen stas å være sykemeldt. 47 prosent av de sykemeldte opplever redusert livskvalitet.

Solheim, som er professor i sosialpolitikk, har forsket på årsaker til sykefravær, og på hvordan sykemeldte opplever det å være langtidssykmeldt.

– Det er lite stas å være sykemeldt. 47 prosent rapporterer om redusert livskvalitet, 36 prosent forteller om lavere selvtillit, mens 27 prosent opplever det som skamfullt å Hun opplyser videre at skamfølelsen i forbindelse med sykemelding er destruktiv, noe hun mener de ansatte på Nav bør være oppmerksomme på.

– De med høy skamfølelse vil sjelden vende tilbake til samme jobb som de hadde før sykemeldingen. De ønsker i stedet en annen jobb, eventuelt uførepensjon, sier hun.

Hun har også forsket på årsakene til sykefravær. Den hyppigste årsaken (28 prosent) er langvarig fysisk belastning. Langvarig psykisk belastning står for 19 prosent.

Dårlig ledelse står for 15 prosent av sykefraværet, mens mobbing, omstilling og konflikter med kolleger er årsaken til 20 prosent av sykefraværet. 19 prosent av sykefraværet skyldes forhold i privatlivet.

(Saken er hentet fra Østlendingen, 21 mars 2014. Les hele artikkelen HER)