Info om smitteverntiltak

Grunnet den pågående covid 19-pandemien er det av stor viktighet at vi har effektive smitteverntiltak, og at alle følger de regler og rutiner vi har definert. Det er ingen ting som tyder på at vi kan senke skuldrene med det aller første. Våre ventelister er fortsatt lange, anslagsvis seks måneder, selv om vi nå driver pasientbehandling med ca 80% kapasitet.

Følgende smittevernstiltak er iverksatt på Hernes Institutt:

  • Alle pasienter kontaktes før de kommer til Hernes Institutt, der vi kartlegger den enkelte pasients reisehistorikk og eventuell kontakt de har hatt med personer som kan være smittet. Vi spør også om de har sykdomstegn på at de kan være smittet av covid – 19 viruset.
  • Alle pasienter og ansatte skal straks melde fra dersom de får symptomer på luftveissykdommer (sår hals, hosting, nysing og feber), og de skal hurtigst mulig reise hjem.
  • Alle pasienter og ansatte må ha god hoste og håndhygiene. Det skal holdes 1 meters avstand til nærmeste person.
  • Pasientene er delt inn i grupper (kohorter), og de skal kun være sammen med medpasienter fra samme gruppe. Dette gjelder både i aktivitetstiden og på kveldstid.
  • Hernes Institutt har adgangskontroll. Besøk fra eksterne samarbeidspartnere må avtales.Det er ikke tillat med besøk fra familie og venner til pasienter. Det er for tiden ingen utleie av svømmebasseng og treningsfasiliteter.
  • Det er innført forsterket renhold, og vi har ikke buffetservering av mat i kantina.

Translate »