Informasjon til inneliggende pasienter!

Vi har nå sendt mail, eller vært i kontakt med alle inneliggende pasienter på Hernes Institutt. De har fått følgende informasjon:

Hernes Institutt har stengt all virksomhet på ubestemt tid for å hindre spredning av korona. Det betyr at alle inneliggende pasienter vil få oppholdet sitt avbrutt. Alle pasienter som har fått oppholdet sitt avbrutt vil få mulighet til å fullføre oppholdet når denne situasjonen er avklart.

Vi ber om at ingen møter opp på Hernes Institutt i denne perioden. Dersom du har glemt noe veldig viktig på rommet du har hos oss, må du ta kontakt med oss før du eventuelt kommer for å hente dette.

Hernes Institutt vil informere fastlege og NAV om at du har fått oppholdet avbrutt. Vi ber deg om å kontakte NAV dersom du har spørsmål om videre utbetaling av stønader og har du spørsmål angående helse, ta kontakt med fastlegen din.

Dersom du ikke ønsker å fullføre oppholdet så gi oss beskjed.    

Når vi vet mer om hva som skjer vil vi ta kontakt med deg. Inntil da ønsker vi deg alt det beste og oppfordrer deg til å følge de råd og anbefalinger som myndighetene kommer med.

Det vil komme oppdatert informasjon på vår hjemmeside: www.hernesinstitutt.no

Vi kan kontaktes på telefon 62 42 24 00

Translate »