Kryptisk nissemelding

hEi KaRi

MeG hAr sEndt MeLdinGer MeD jULenisSen nÅ.. dEt vUrDerEs pÅ dEt sTerkEsTe oM jUleN aVLyses På InsTitutteT foR MiN dEl i År.. ElLer sÅ kAn dEt HenDe aT hAn Må seTte i GanG eN sToR ettErfORskning oG lEteaksJoN.. eNeStE gRunN tiL aT NisSen FikK goDkjenNing tIL At jEg skUlLe Få koMme vAr at Jeg MåtTe opPhoLde meG hJemMe oM daGen nÅr dEt eR meNNeskeR hEr..

jEg eR rEdD oG begYnNer å bLi vEldig sUlten Og sliten.. «Adventiss Rampusisus» bArE HylEr og GråTer, hUn vIL hJeM.. dEt viSeR sEg aT hun hAr eGeNtlig eN NisSemaNn oG to SmÅ bArN HjemMe soM vEnTer pÅ hEnNe, I tiLleGg tIl hUsFamiLien hEnnes.. Vi HaR BlItT kIdNapPeT oG Er ReDde oG kLarEr snArT iKke lEnGeR

DEtTe oRker jEg sNarT iKke å høRe pÅ.. I tiLlegG vEntEr jEg BesØK og hAr eN nY daTe i helGa..
VæR Så SniLl Å hJElp MeG!
DeT er IkkE gOdT Å Si HvA hUsMusA oG alLe dE anDre NisSene pÅ husEt kaN fInNe pÅ nÅr jEg ikKe eR deR!

fRa lEi mEG ROwEn SnowstER 

Translate »