Ledig stilling – Arbeidsinstruktør

For snarlig tiltredelse er det ledig 100% stilling som arbeidsinstruktør på mekanisk verksted.

Fagmiljøet på Hernes Institutt består av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, idrettspedagoger, arbeidsinstruktører og attføringskonsulenter. Arbeidsinstruktøren har ansvaret for arbeidstreningen, som er en praktisk aktivitet, og som skal være gjenkjennbar og/eller overførbar til nåværende eller fremtidig yrke. Målet med arbeidstreningen er å gi pasientene en opplevelse av trygghet og mestring, samtidig med oppbygging og vurdering av funksjon for å kunne komme tilbake til arbeidslivet. Arbeidsdagen er variert, i tillegg til arbeidstrening er arbeidsinstruktøren med på pasientmøter, deltar/leder ulike kondisjonsaktiviteter, samt underviser i ulike temaer for pasientene. Arbeidsinstruktøren er ansvarlig for sikkerhet og vedlikehold av maskiner/utstyr som anvendes i arbeidstreningen. Pasienter og ansatte er delt i to like team.

Personlig egnethet for stillingen vil bli betydelig vektlagt.

Søkere må ha fagbrev i et mekanisk fag.

Lønn etter avtale, pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse.

Søknadsfrist: 26 juni.

For nærmere opplysninger, kontakt teamleder/fysioterapeut Therese Otterlei,
eller personalsjef Per Inge Engstad.
Begge treffes på tlf 62 42 24 00.

e-post Therese Otterlei: therese@hernesinstitutt.no