Lot folk sykmelde seg selv, da gikk sykefraværet ned.

Syk appelsinI Posten og Mandal kommune har man gjennomført prosjekter der ansatte kan sykemelde seg selv uten å behøve å gå til fastlegen for å få sykemelding. I Mandal har de holdt på siden 2008.

Mange var skeptsike til prosjektene, men resultatene viser at sykefraværet i de to virksomhetene har gått mye ned etter at de ble i gangsatt. Viser dette seg å være effektivt så er dette to eksempler på at det er alternativer til å bruke trekk i sykepengeutbetalinger og karensdager for å få ned sykefraværet. Fellesnevneren i beggeprosjektene er at man sammen med frihet til å sykemelde seg selv har innført meget strenge oppfølgingsrutiner for sykefravær, med hyppige møter på arbeidsplassen, idedugnader, e-postdialog mm, alt for at den sykemeldte skal komme fortest mulig tilbake på jobben.

Les mer om sykefraværsprosjektene her: Mandal kommune. Posten.