Mennesker, verdier og humanitet

Det var en ydmyk og reflektert Generalsekretær for Norges Røde Kors som kom til Hernes Institutts fagdag for ansatte og delte av sine erfaringer og tanker. – Robert Mood har lagt premissene for en viktig prosess her hos oss, sier personalsjef Per Inge Engstad.

Han sier mer nei enn ja til forespørsler om foredrag. For det stormer litt rundt Robert Mood i disse dager. Meningene om hans uttalelser i flere sammenhenger er mange og sterke. De ansatte på Hernes Institutt var derfor svært spent på hvem de kom til å møte – og hva de kom til å høre da Mood kom spaserende inn døra en tidlig morgen i desember.

Så – hvorfor sa han ja til Hernes Institutt?

– Hernes Institutt handler om relasjoner, om rehabilitering og enkeltmennesker. Det slo an en streng på innsiden. Og så er det jo en perle her inne i skogen!

Må regne med å få litt pepper
Fagdagene for de ansatte på instituttet er ment både som kompetanseheving, erfaringsutveksling og diskusjonsgrunnlag. Denne dagen begynte med Moods foredrag og ble avsluttet med en refleksjonsdiskusjon. Temaet holdninger har vært et gjennomgangstema i årsplanen for dette året. Et viktig begrep som også Robert Mood har mange tanker om.

– Jeg er ikke her for å påvirke dere, jeg vet at mange av meningene mine kan virke bastante, smiler han innledningsvis. – Så trekk ut det dere mener er nødvendig, det dere kan kjenne dere igjen i, oppfordrer han.

Moods bakgrunn er som generalinspektør for Hæren og sjef for FNsobservatørstyrke i Syria, samt sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten. Nå reiser han rundt og holder foredrag, pluss at han er Generalsekretær for Norges Røde Kors. Han har dessuten skrevet en bok som nylig ble utgitt og som det har vært en del kontroverser i media om. – Man må regne med å få litt pepper når man stikker hodet frem, smiler han til forsamlingen – som satt som tente lys gjennom hele foredraget.

Personalsjef Per Inge Engstad og Robert Mood

Menneskeverd og kulturforståelse
I det tre timer lange foredraget snakket han om flere ting; kultur og religion i forhold til vold og menneskeverd. Han snakket om krigerkultur og flyktninger, ledelse og bedriftskultur. Han tok sågar flere avstikkere innom USA-situasjonen – alt for å gi forsamlingen en utvidet forståelse av hva som ligger til grunn for uro og konflikter i de områdene han har mest erfaring fra.

– De viktigste verktøyene for fred vi har i dag er ikke penger eller våpen, det er vår humanitet, påpeker han flere ganger. – Skal man lykkes i å gjøre noe sammen, som nasjon, som gruppe, som et team så starter og slutter dette samspillet med deg og meg, legger han til. – Hvilken kultur har vi? Hva tror vi på? Hva er viktig for oss? Hvordan møter vi andres kultur?

Fikk bok i gave
Overlege Hilde N. Teige takket Mood spesielt etter foredraget og håpet på en flott diskusjon i etterkant: – Vi ser at det er verdighet, mening og tilhørighet som er grunnleggende viktig for alle mennesker. Og alle mennesker er bærere av sin egen kultur. Så hva betyr det hos oss her på Hernes Institutt – i vårt møte med hverandre og pasientene? Vi gleder oss til en diskusjon rundt dette, du har lagt et godt grunnlag for refleksjon og dialog, smiler hun.

Robert Mood ble takket av med gave: Boka om Hernes Institutt. – Siden du innledningsvis kalte stedet “en perle”, skal  du få denne boka, avsluttet personalsjef Engstad. – Vi har fått en velfundert del av din historie, her har du litt av vår!

Translate »