Ny rapport som analyserer effekten arbeidsavklaringspengeordningen.

Sintef-NKARRSintef Tekonologi og Samfunn har sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering på Rauland utarbeidet en rapport der de samlet og analysere erfaringene med arbeidsavklaringspengeordningen (AAP) for å vurdere hvordan ordningen fungerer og hvordan den kan forbedres.

Rapporten trekker bl.a frem at NAV kontorene er pålagt en rekke oppgaver som i praksis er skrivebordsarbeid, og som tar ressurser bort fra oppfølging og over til registrering og rapportering. Resultatet blir at AAP mottagerne ikke får den oppfølgingen som var en forutsetning med ordningen og resultatet er at mange AAP‐mottakerne blir langvarige og passive trygdemottakere. Forskerne mener i tillegg at registreringsaktiviteten har begrenset betydning for brukernes prosess tilbake til arbeid. Det er særlig tid og ressursbruken som går med til å gjennomføre arbeidsevnevurderinger som rapporten er særlig kritisk til. Anbefalingene i rapporten går ut på å gjøre rapporteringsansvaret mindre tidkrevende slik at NAV kan få mer tid til brukerne, uten å øke bemanningen. Videre anbefaler forskerne å gjøre om legeerklæringen slik at NAV får svar på om det er noen aktiviteter som det utgjør en helserisiko for pasienten å delta på. Les Rapporten HER