Ny studie som viser at det er sammenheng mellom biologiske faktorer og utdanningsnivå for smerteutvikling etter skiveprolaps i korsryggen

Korsrygg

Viktig med økt forståelse for samspill mellom disse faktorene kan være viktige for fremtidig forebygging og behandling av vedvarende ryggplager

Studien viser bl.a at Personer med lav utdanning oftere utvikler langvarige korsryggssmerter en de med høyere utdanning. Forskerne tror dette kan ha sammenheng med hvilke type jobb de med lav utdanning har. Fysisk krevende arbeid, kombinert med lav kontroll over egen arbeidssituasjon kan være medvirkende til smertene. Les mer om studien HER. (Den ligger også i nyhetsbrevet fra arbeidsmiljøinstituttet.)