Nye runder om NAV´s fremtid

Det har stormet rundt NAV helt siden etaten ble etablert i 2006. Regjeringen lovet en full gjennomgang da de kom til makten, og nedsatte et ekspertutvalg som skulle gjennomgå NAV fra a til å. Utvalget har nå kommet med sine anbefalinger, og de sier at NAV kontorene er blitt for byråkratiske slik at saksbehandlerne ikke får tid til å ta seg av brukerne. Ekspertutvalget foreslår å slå sammen NAV kontorer for å få større kompetansemiljøer, og de foreslår å innføre klarere kompetansekrav til NAV-veiledere for at de skal kunne løse krevende opp­gaver i NAV-kontoret. les hele rapporten HER .

Det har helt fra starten av vært knyttet store forventninger til NAV, og vi kan vel alle være enige i at det har bydd på store utfordringer å få etaten til å bli et bedre alternativ en da trygdekontor, aetat og sosialkontor opererte hver for seg. NAV skal være både portvokter og innpisker til arbeidsmarked trygdesystem og sosiale tjenester. Altså en etat som skal følge oss hele veien fra fødsel til død. Når vi attpåtil skal få tilgang til all denne hjelpen bak én og samme dør forstår vi at NAV skal håndtere et enormt ansvarsområde med mange motstridende og kryssende interesse og kunnskapsfelt. Mange mener nå at NAV har et alt for stort og komplekst ansvarsområde som gjør at etaten aldri kommer til å leve opp til forventningene. Les mer om dette HER