Smittevernsituasjonen på Hernes Institutt.

Vi vil først få takke alle innlagte pasienter for måten dere følger våre smittevernstiltak på. Alt baserer seg på tillit, og det er flott at vi kan stole 100% på at pasientene etterlever retningslinjene for smittevern, selv om det begrenser deres sosiale liv! Vi tilpasser hele tiden våre retningslinjer for smittevern etter hvert som FHI og helsedirektoratet kommer med justeringer. Vi har i den forbindelse også tett dialog med kommunelegene i Elverum. Før nye pasienter kommer til oss gjennomfører vi en omfattende spørreundersøkelse for å forsøke å avdekke alle forhold som kan øke smittefaren hos oss. Vi følger vi nøye med på hvilke kommuner som har ekstra tiltak i forbindelse med mutantviruset, og har foreløpig utsatt inntak av pasienter fra de kommunene som har innført de strengeste tiltakene. Vi fraråder innlagte pasienter som er fra disse kommunene å reise hjem under oppholdet. Vi oppfordrer alle pasienter til å oppholde seg mest mulig i ro på instituttet mens de gjennomfører oppholdet hos oss. Vi tar inn noen færre pasienter enn vanlig, men forsøker å ta inn så mange at ventelistene ikke øker. Aktivitetene forsøker vi å gjennomføre som før, men tilpasser antall i hver gruppe slik at vi klarer å opprettholde kravene til avstand mellom hver enkelt. Ta kontakt med oss på 62 42 24 00 dersom du lurer på noe!

Ellers gjelder de etter hvert så kjente retningslinjene for oss som resten av samfunnet.

  • Begrens sosial omgang til kun dine aller nærmeste.
  • Vurder nøye hvor du reiser, og om reisen er nødvendig.
  • Hold deg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon. Dersom pasienter på Hernes Institutt blir syke skal de reise hjem umiddelbart.
  • Hold avstand til andre, min 1 meter til de i samme kohort, 2 m til alle andre.
  • Bruk munnbind når du er på butikk, i kjøpesenter mm.
  • Ikke møt opp hvis du er usikker på om du kan være smittet, eller er redd for å bli smittet.

 

Translate »