Pasientbehandling gjennom sommeren

I år som i fjor vil vi holde åpent og tilby pasientbehandling gjennom sommeren. Om enn med noe redusert kapasitet, på grunn av sommerferieavvikling og fortsatt gjeldende smittevernhensyn.

Direktør Ole Jo Kristoffersen holder døra åpen for pasientbehandling gjennom sommeren 2021

– Hernes Institutt stenger vanligvis helt i to uker i juli, men slik blir det ikke i år, sier direktør Ole Jo Kristoffersen. Vi gjør dette for at pasientene på ventelistene våre ikke må vente for lenge før de kan komme til oss. Ventetiden for å komme inn hos oss er i skrivende stund om lag 16 uker.

Nå gjenåpnes landet steg for steg i henhold til regjeringens plan, og det gir grunn til optimisme med tanke på mer normal drift fra høsten av.

Translate »