Publikasjoner av/eller med Hernes Institutt

Rapport SH – Dir: Haugen, K., Strupstad, J. H., Kristoffersen, O. J., Teige, H. N., Lillefjell, M., Ihlebæk, C. (2012). Har oppfølging og arbeidsplassbesøk ved Hernes Institutt betydning for om pasientene kommer tilbake i jobb? – En skreddersydd samtidighet i praksis.  

Publiserte rapporter fra International Research Institute of Stavanger i samarbeid med Hernes Institutt
Aas, R. W., Solberg, A., Strupstad, J. (2011). Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldteRapport IRIS – 2011/125. Stavanger.
Aas, R. W., Solberg, A., Strupstad, J., Kiær, E., Lunde Ellingsen, K., Teige, H. (2011). Beste praksis i oppfølgingen av sykmeldte med muskel- og skjelettplagerRapport IRIS – 2011/056. Stavanger.
Publisert artikkel fra Nasjonalt kompetansesenter innen arbeidsrettet rehabilitering, i samarbeid med blant andre Hernes Institutt

Haugli, L., Hagen, E.M., Teige H., Anders Ø., Kristoffersen O.J,, Valla G.L., et al. (2010).Arbeidsrettet Rehabilitering i Norge i dag – hvor står vi? Utposten (4/2010).

Publisert artikkel fra Ullevaal Universitetssykehus i samarbeid med blant andre Hernes Institutt
Røe, C., Sveen, U., Kristoffersen, O.J., Fossen, B., Hammergren, N., Iversen, V.T., Hannestad, K., Bautz-Holter, E. (2008). Utprøvning av ICF-kjernesett for korsryggssmerter.Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:2706-8.