Raskere Tilbake på Hernes Institutt

Raskere-tilbake_logo

Raskere Tilbake – avtalen med Helse Sør Øst RHF innebærer at Hernes Institutt har fått øremerkede midler for å tilby personer med muskel – skjellet plager behandling slik at de skal kunne komme raskere tilbake i arbeid. Ordningen fører ikke til nedprioritering av den ordinære avtalen vi har med Helse Sør Øst RHF. Pasienter som kommer til Hernes Institutt via Raskere Tilbake betaler heller ikke egenandel.

Kriteriene for å komme til Hernes Institutt via Raskere Tilbake avtalen er at personen fortsatt har rett på sykepenger og har et ansettelsesforhold. Pasienter som ikke oppfyller disse to kriteriene må fortsatt søkes til oss via den ordinære avtalen. I og med at vi tar inn pasienter med samme helseplager som i den ordinære avtalen betyr dette en meget god utnyttelse av både personell og bygningsmasse på Instituttet, noe som gir høy like høy kvalitet på begge behandlingstilbudene. Som navnet på tiltaket tilsier er Raskere Tilbake ordningen først og fremst ment for personer som bør kunne komme tilbake i jobb uten bruk av mange og tidkrevende virkemidler. For pasienter som kommer til oss på Raskere Tilbakemidler legger vi bl.a opp til tett dialog mellom den sykmeldte, arbeidsgiver, NAV og oss på Hernes. Målet med dette er at den sykmeldte kan komme tilbake til sin arbeidsplass uten unødig bruk av tid.

Søknader på Raskere Tilbake – pasienter til oss fra fastlegene skal også sendes til Regional Koordinerende Enhet. Adresse: Postboks 174, 1451 Nesoddtangen.

Søknader fra Sykehus eller andre i spesialisthelsetjenesten skal sendes direkte til oss: Hernes Institutt, postboks 1624. 2409 Elverum.

Husk å merke søknaden med ”Raskere Tilbake”

Ta kontakt med Helsesekretærene Unni (404 39 901) eller Gry (404 39 902) hvis dere har spørsmål!

For mer informasjon om Raskere Tilbake i spesialisthelsetjenesten, se Helse Sør-Østs hjemmesider.