Ressurskrevende sykefraværoppfølging

Sykefraværoppfølging engasjerer. Her er Ole Jo Kristoffersen med en av deltakerne på seminaret, Unni Caspari, personalsjef på Scandic

Nestleder på Hernes Institutt, Ole Jo Kristoffersen, var godt fornøyd etter frokostseminaret de arrangerte i samarbeid med Tepas AS: – Vi har satt fokus på hvor komplekst og kompetansekrevende sykefraværoppfølging virkelig er!

Tekst og foto: Gry Dørnberg Olsen

Jeg treffer Ole Jo Kristoffersen fra Hernes Institutt etter et særdeles vellykket frokostseminar på Forstmann i Elverum. Han og Tone Strugstad Qviller fra Tepas har tatt initiativet til fagseminaret, som setter fokus på sykefraværoppfølging. Ole Jo tror mange ble inspirert av å lytte til foredragsholderne:

– Første foredragsholder var Fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien. Han er en imponerende og inspirerende lederskikkelse, mener Ole Jo og forklarer: – Sykefraværsprosjektet i Hedmark handler faktisk om at NAV følger sine egne retningslinjer – det er ikke gjort noen lov- eller forskriftsendringer som gjør at de har fått større myndighet overfor den sykmeldte, arbeidsgiver eller lege!  Det Lien har gjort er først og fremst imponerende lederskap, han har klart å motivere og skape en entusiasme blant NAV-ansatte i fylket. De har økt sin innsats og kunnskap om sykefraværoppfølging. Konsekvensene av dette uteblir ikke: De gjør en bedre jobb, og dermed får den sykemeldte, arbeidsgivere og legene bedre støtte i sykefraværsarbeidet!

Framsnakker yrkesfag
NHO-direktør Åge Skinstad holdt et innlegg med fokus på inkluderende arbeidsliv og framsnakking av yrkesfag:

-Jeg satte stor pris på at han framsnakket yrkesfagene, sier Ole Jo. – Målgruppen vi har på instituttet har alt fra ingen til lav utdanning, men mange meget dyktige fagarbeidere som gjennom et langt arbeidsliv har satt sin ære å gjøre en best mulig jobb for sine arbeidsgivere. Når helsa svikter blir veien tilbake til arbeidslivet kronglete, og presset om at de må erstatte den tapte fysiske arbeidsevnen med høy utdanning bidrar i mange tilfeller til at de ikke klarer å komme i jobb igjen.

Han forteller at skolebenken av flere årsaker ikke er et godt alternativ dersom de må tenke nytt:

– Redningen for mange er ordningen som gjør det mulig å få omgjort sin solide yrkeserfaring til fagbrev/yrkesbevis og derigjennom klart å skaffe seg et arbeid som passer bedre til helseplagene, for eksempel i en beslektet yrkeskategori. Ole Jo er bekymret for den yngre garde, noen av dem med sammensatte muskel og skjelettplager:

– Vi ser hvordan disse får vekket nysgjerrigheten på arbeidslivet gjennom samværet med sine eldre medpasienter. Jeg er ikke i tvil om at arbeidslivserfaring for disse unge er rett medisin, både for at de skal få en bedre fysisk og psykisk helsesituasjon selv og for at de skal bli verdifull arbeidskraft i fremtiden.

Sykefraværoppfølging – i virkeligheten
Odd Erling Lange fra YC rør presenterte hvordan de jobber med sykefraværoppfølging innenfor de rammene som en særdeles konkurranseutsatt virksomhet har:

– Lange fortalte hvordan de gjorde fine ord og visjoner til handling: Snakk med de ansatte, oppfordre til åpenhet og dialog. Innlegget hans viser at det først og fremst er i holdningsarbeid og kulturbygging som i praksis avgjør om man har en inkluderende arbeidsplass. Selv om YC rør ikke har tegnet en IA avtale med NAV så arbeider de etter retningslinjene i disse avtalene.

Etter lang og tro tjeneste på Hernes Institutt er Ole Jo av den oppfatning at sykefraværet har hatt en tendens til å utvikle seg temmelig uavhengig av hva myndighetene har gjort for å få kontroll på det.

-Jeg synes vi hadde fått tak i tre meget gode foredragsholdere som utfylte hverandre veldig bra, og som fikk frem hvor komplekst, ressurskrevende og kompetansekrevende sykefraværoppfølging egentlig er!

 

Translate »