Setter alle kluter til

Renholderne på Hernes Institutt er i førstelinja mot smitte, og de gjør en formidabel innsats for å få hverdagen til å fungere i disse korona-tider.

Uttrykket «å sette alle kluter til» skriver seg opprinnelig fra det maritime miljøet, og betyr å heise alle seil for å få maksimal fart på skuta. I overført betydning kan man si at det samme gjelder hos oss.

«Korona-kluten»

Renholderne er klare med stabler av rene korona-kluter. Bak fra venstre: Ellen Stensby, Aud Magnor Foran fra venstre: Gerd Mona Tykriset, Turid Anita Halberg Hornsletten, Renate Paulsen

I kontorbygget med resepsjon og møterom er det i stor grad øvrige ansatte som desinfiserer og rengjør selv. Det vaskes over bord og berøringsflater etter bruk. Pasientene tar også selv et tak med spriting i treningsrommene, som for eksempel spinningsykler og treningsapparat. Rengjøringsmidler, rene kluter og håndsprit er utplassert på strategiske steder. Rengjøringspersonalet følger opp og fyller på ved behov.

– Jeg vil rose alle på instituttet for at de er så nøye med å følge smittevernstiltakene våre, både når de er på jobb og i fritiden! Men renholderne fortjener likevel en ekstra oppmerksomhet, sier direktør Ole Jo Kristoffersen. Vi har også styrket bemanningen på renholdssiden for å kunne ha forsvarlig renhold under pandemien, sier han.

– Det har aldri gått så mye kluter som det gjør nå. Klutene byttes hyppig. Vi har begynt å kalle det for “korona-kluten” flirer renholderne, og viser frem tralla der de røde korona-klutene ligger klar.

Hektiske onsdager

Rutinene for våre renholdere har endret seg en hel del etter at koronaen slo inn. De jobber mer fast sammen to og to på oppgaver som krever mer enn en person. De jobber mer i faste soner, og mange oppgaver løses enkeltvis. Den største forskjellen er likevel frekvensen:

Rengjøring og desinfisering av berøringsflater som dørhåndtak og trapperekkverk gjøres som en kontinuerlig prosess dagen i gjennom. Det samme gjelder garderober og fellesområder som pasienter har tilgang til i behandlingstilbudet.

På onsdager rengjøres garderober og svømmehall mellom hver pasientgruppe som har brukt området. I alt fire ganger.

– Onsdagene er spesielt utfordrende, sier renholderne. Da er det aktivitet i basseng, noe som medfører at både garderober og bassengområde rengjøres fire ganger daglig.

Onsdag er også den dagen i uka når pasienter utskrives, og nye kommer inn. Det betyr at boenhetene skal ha en grundig rengjøring, og da går det i ett.

Savner det sosiale

Renholderne har sitt eget “hovedkvarter” i verkstedbygget, og det er her de samles for matpauser, og for å planlegge og fordele arbeidsoppgaver.

– Vi er ikke i kontorfløyen eller i kantineområdet så ofte som tidligere, sier rengjøringspersonalet. De ansatte på kjøkkenet rengjør selv kantine og kjøkken. Direktør Kristoffersen kommer til oss en gang i uka for å gjøre opp status og formidle beskjeder. Ellers går mye av informasjon og kommunikasjon internt på e-post.

Alle ansatte kjenner på at det sosiale aspektet ved å være på jobb er begrenset gjennom korona-tiden.

– Vi har kolleger vi knapt nok har sett siden mars, og det er klart at det føles litt rart å ha så begrenset omgang med andre som jobber her. Det er nok det største savnet slik hverdagen ser ut akkurat nå, sier renholderne.

Alle gleder seg til å komme litt mer tilbake til normalen, men i mellomtiden gjør man det som må gjøres med tanke på smittevern. Noe godt kommer det også ut av dette:

– I hele samfunnet ser man at det er mindre spredning av andre sykdommer enn normalt. Det gir oss en pekepinn om at fokuset på håndhygiene bør videreføres også etter at koronaen har sluppet taket. Å begrense smitte på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig vil alltid være en god idé – korona eller ikke, påpeker renholderne.

Translate »