Hernes Institutt tar nå i mot pasienter på raskere tilbake midler fra Helse Sør Øst RHF

Raskere-tilbake_logoHernes Institutt er tildelt ny avtale på Raskere Tilbake for  2014!  Hensikten med ordningen er å få arbeidstakere som er sykmeldt eller står i fare for å bli det raskere tilbake i jobb. Avtalen Hernes har fått er for personer med muskel og skjelletplager, og kommer i tillegg til vår ordinære avtale med Helse Sør Øst RHF. Det som i alt vesentlig skiller de to tilbudene er at pasientene som benytter Raskere Tilbake ikke kan ha vært sykemeldt mer enn étt år og de må ha et arbeidsforhold. Dette betyr at at vi benytter den samme kompetansen og den lange erfaringen vi har med denne pasientgruppen også i raskere tilbake ordningen. Les mer om Raskere Tilbake tilbudet på Hernes HER

Med Raskere Tilbake på plass betyr dette at instituttet samlet i 2014 tilbyr 31 døgnplasser innen rehabilitering med utdanning og arbeid som mål.