Styret ved Hernes Institutt

Styrets sammensetting på Hernes Institutt for 2015 – 2016:

  • Direktør v/ Anno museum, Sven Inge Sunde. Styreleder
  • Kommunelege i Elverum kommune Knut Skulberg. Nestelder
  • Leder ved NAV hjelpemiddelsentral Håvard Lauvaas
  • Spesialist i Fys. med og rehabilitering, Sykehus Innlandet HF, Eli M Hagen. Styremedlem
  • Arve Rye. Brukerrepresentant
  • Ellen Anne Kjenstadbakk, styremedlem.
  • Tonje J. Johnsen. Ansattes representant.