Tilbake i jobb med kognitiv adferdsterapi

KognitivForskningsstudie av NAV-tiltaket Senter for jobbmestring viser at syke kommer tilbake til jobb ved å integrere Kognitiv adferdsterapi i oppfølgingen. Prosjektet er per i dag det eneste NAV-tiltaket som er evaluert gjennom et randomisert-kontrollert forskningsdesign.

Les mer HER.