Vårt mest kostbare folkehelseproblem

Rygg og nakkeNytt oppdatert muskel og skjelettregnskap fra formidlingsenheten for muskel og skjelettplager (FORMI). Rapporten er en oppdatering og revisjon av ”Plager flest – koster mest”, en rapport som ble utgitt av Nasjonalt ryggnettverk i 2004. Oppsummerte nøkkelfakta i rapporten fra 2004 var blant annet at muskel- og skjelettlidelser var svært utbredt i befolkningen og av stor betydning for folkehelsen, i særlig grad for førlighet og livskvalitet. Hele 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldtes muskel- og skjelettlidelser, og den samlede kostnad ble estimert til å ligge mellom 37 og 44 milliarder kroner.

Rapporten viser også nå at muskel og skjelettplager er landets mest kostbare folkehelseproblem.

Les rapporten HER