Velkommen !

Våre nye turnuskandidater, Andreas, Anne Marte og Terese har akkurat startet sin halvårige turnuspraksis i fysioterapi her på Hernes Institutt.

Anne Marte, Terese og Andreas

De har alle en bachelor og har vært utplassert et halvt år andre steder, foruten Anne Marte som har vært ute i barselpermisjon.

– Vi gleder oss! Hernes har et godt rykte på seg både kollegialt og faglig, sier Terese.

Andreas Nygård (23) er fra Oslo, Anne Marte Leirvik (30) fra Nord-Trøndelag og Terese Andersen (26) fra Årnes.

Vi ønsker dem hjertelig velkommen til Hernes Institutt!