Vi søker lege/overlege i 100% fast stilling

Hernes Institutt søker etter en samfunnsengasjert lege med interesse for å bistå mennesker i å oppnå økt arbeidsdeltakelse. Instituttet har tre 100 % overlegestillinger. En av våre avdelingsoverleger går av med alderspensjon høsten 2020. De andre to legene er spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Fagmiljøet består av foruten legene; fysioterapeuter, ergoterapeuter, arbeidsinstruktører, idrettspedagoger og attføringskonsulenter. Alle har tilleggsutdanning innen kognitiv atferdsterapi. Faggruppene jobber i tverrfaglige team, hvor pasienten involveres. Overlegene har det medisinskfaglige ansvaret for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av rehabiliteringen.

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER:

Norsk autorisasjon som lege. Spesialitet i fysikalsk medisin og rehabilitering, arbeidsmedisin, allmennmedisin, trygdemedisin, psykiatri, ortopedi, nevrologi eller reumatologi kan være relevant. Klinisk erfaring med pasienter med sammensatte og langvarige helseproblematikk. Du finner mer informasjon i stillingsbeskrivelsen via link nederst på siden.

Har du spørsmål vedrørende stillingen, kontakt:

Avdelingsoverlege Hilde Nitteberg Teige, telefon 90576909
eller direktør Ole Jo Kristoffersen telefon 90926289.

Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt.

Les hele stillingsbeskrivelsen og søk via Legejobber.no (klikk nedenfor)