Vi søker lege/overlege til vikariat:

Hernes Institutt søker etter en samfunnsengasjert lege med interesse for å bistå mennesker med å komme tilbake i arbeidslivet.

Instituttet har på fast basis tre 100% overlegestillinger, hvorav to er spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. Den ene av disse to har opptjent sin rett til fire måneders overlegepermisjon, og ønsker å gjennomføre denne innen høsten 2022.

Vi er meget fleksible når det gjelder varighet, stillingsstørrelse og oppstartstidspunkt. Aktuell stillingsstørrelse er mellom 60 til 100%, og vi kan også vurdere varighet på mer enn fire måneder. Vikariatet vil kunne gi verdifull kompetanse for fastleger, spesialister og andre som arbeider med pasienter med sammensatte og langvarige plager. Vikariatet vil også gi verdifull praksis for nyutdannede leger.

Les hele stillingsutlysningen, og søk via legejobber.no

Translate »