Vi søker lege/overlege i 50% stilling

Stillingen gjelder ett års engasjement, med mulighet for fast stilling. Hernes Institutt søker etter en samfunnsengasjert lege med interesse for å bistå mennesker i å oppnå økt arbeidsdeltakelse.

Vi jobber tverrfaglig, og tilbudet består av arbeidsfokusert og atferdsrettet kognitiv terapi, tilpasset fysisk aktivitet, samt tiltak rettet mot arbeidsplass og velferdssystemet. Fagmiljøet består av foruten legene; fysioterapeuter, ergoterapeuter, arbeidsinstruktører, idrettspedagoger og attføringskonsulenter.

Legene hos oss har det medisinskfaglige ansvaret for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av rehabiliteringen. Arbeidsdagen for legene består av undersøkelser, samtaler og oppfølging av pasienter, tverrfaglig møtevirksomhet og faglig ledelse.

Les hele stillingsutlysningen, og søk via legejobber.no

Translate »