Behandlingsresultater

Oversikten viser Behandlingsresultater ved utskrivelse, samt yrkesaktivitet 12 måneder etter utskrivelse.

Vi arbeider med ny elektronisk pasientjournal, og i den sammenheng har vi ikke fått på plass et tilfredsstillende verktøy for presentasjon av våre behandlingsresultater for hjemmesiden. Så fort vi har dette i orden vil vi legge ut oppdaterte behandlingsresultater her. Vi kan på forespørsel presentere behandlingsresultater som er av nyere dato enn de som er presentert nedenfor. 

Innberettning av data til Norsk Pasientskaderegister, Regional koordinerende enhet og Helse Sør – Øst RHF er ikke påvirket av at vi ikke har presentert behandlingsresultater på nettsidene våre.

Behandlingsresultater og aktiviteter 2009

Behandlingsresultater og aktiviteter 2008 

Behandlingsresultater og aktiviteter 2007