Du er på venteliste – hva nå?

Etter at du er satt på venteliste skjer følgende:

Søknad og ventetid
Når søknaden om opphold innvilges settes du på vår venteliste. Følg med på hjemmesiden for hvor lang ventetid vi har. Du, legen din og det lokale NAV kontoret får beskjed om at du er tilbudt plass på Hernes Institutt. Om lag to uker før innleggelse mottar du et brev fra oss med praktiske opplysninger. Her får du informasjon om fremmøtetidspunkt, utstyrsliste mm. Har du spørsmål utover dette kan du ringe våre helsesekretærer på 40439901/40439902. Det er disse som tar deg imot første dagen av oppholdet.

Inntak og varighet
Inntak skjer på onsdager hver uke med undersøkelse, tester og samtale torsdagen etter. Alle pasienter undersøkes av lege, fysioterapeut og idrettspedagogene og har en samtale med en av våre attføringskonsulenter. Pasientene fordeles i to team som er likt bemannet med fagpersoner. Antallet som innlegges hver uke varierer noe, men stort sett ligger det rundt 5-6.
I gjennomsnitt varer et opphold i ca 6 uker.

Reise og økonomi (Se www.helfo.no hvor du finner informasjon om helserettigheter, stønadsordninger og regelverk)
For oppholdet betaler du ingen egenandel, og du beholder dine sykepenger/arbeidsavklaringspenger fra NAV under hele oppholdet. Vi varsler ditt lokale NAV kontor ved innkomst, som også dekker dine reiseutgifter ved innkomst og utskrivelse. Ta derfor vare på eventuelle reisekviteringer eller noter antall kilometer du kjører.

Kost og losji
Våre bygg er av nyere dato, vi gjennomførte i perioden 08.2012 – 12.2013 et stort byggeprosjekt på instituttet. Ved innkomst får du eget rom på en av våre pasientleiligheter. Der bor du sammen med andre pasienter gjennom hele oppholdet. Vi har totalt 48 rom med eget bad m/dusj og toalett, fordelt på 8 leiligheter. I tillegg har vi en leilighet med 6 rom hvor det er felles bad m/ dusj og toalett.  Alle leiligheter har fullt utstyrte kjøkken, og du får all mat fra instituttets eget storkjøkken.

Dagsforløp og fravær
Behandlingsdagen er lagt opp som en vanlig arbeidsdag fra kl 0745 til kl 1530, fredag til kl 11.00. Har du behov for å søker du permisjon henvender du deg til helsesekretærene for å få søknadsskjema. For permisjon under 2 timer (F.eks i forbindelse med lang reiseveg hjem) avtaler du dette med den av personalet som har ansvaret i aktiviteten du ikke får deltatt i. Skulle du bli syk under oppholdet eller ha behov for lengre permisjon (f.eks grunnet sykdom i nær familie mm) kan du eventuelt få dette igjen senere hvis det er ledig kapasitet.

Da det er en del fysisk aktivitet mellom 07.45 og 15.30 oppfordres du til å bruke fritiden til hvile og rolige aktiviteter.

Translate »