Unge tilbake - i samarbeid med NAV

Fra 01.01.23 har Hernes Institutt og NAV Innlandet etablert et forpliktende, tverrsektorielt samarbeid for å få unge mennesker tilbake i arbeid eller utdanning.

Med dette ønsker vi å bidra til å forebygge det som ofte også kalles "ungt utenforskap". Antallet unge mellom 18 og 35 år som ikke er i lønnet arbeid eller utdanning er stadig økende.


Les mer om samarbeidet her
De første sporene av vinter har lagt seg som et tynt snølag over Hernes Institutt denne novemberdagen, men inne ligger det litt svette i lufta.   Øystein Vårhus Klareng er nyutdannet fysioterapeut, og blant de sist ansatte på Instituttet. Det er [...]
På en personaldag 20.oktober var alle ansatte på Hernes Institutt samlet for å snakke om hvordan institusjonen kan få delt mer fra god behandling, gode resultater og fine folk på instituttet. -Vi skal vise fram mer av det vi gjør [...]
Vi som bor i Innlandet lever i ei tid hvor nærmere 45.000 kvinner og menn mellom 20 og 66 år i fylket står utenfor arbeidslivet av ulike grunner, og der ungt utenforskap gir grunn til økende bekymring. Debattinnlegg, direktør Ole [...]
Gry Loftet (48) i Elverum var utslitt av arbeid og ansvar for seks år siden. Hun var sjukmeldt og nær ved å miste håpet om å vende tilbake til arbeidslivet. Noen uker på Hernes Institutt ble både løsningen og redningen. [...]

Ventetid for å komme inn hos oss er 10 uker.

Har du spørsmål om ventetider og om hva det innebærer å stå på venteliste?

Ta kontakt med oss!

Fornøyde pasienter?

Ved utreise blir alle pasienter oppfordret til å besvare et anonymt spørreskjema, laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det er med på å gi oss verdifull informasjon!

Finn ut mer her
Translate »