Unge tilbake - i samarbeid med NAV


Siden 2023 har Hernes Institutt og NAV Innlandet hatt et forpliktende, tverrsektorielt samarbeid for å få unge mennesker tilbake i arbeid eller utdanning.

Med dette ønsker vi å bidra til å forebygge det som ofte også kalles "ungt utenforskap". Antallet unge mellom 18 og 35 år som ikke er i lønnet arbeid eller utdanning er stadig økende.


Les mer om samarbeidet her

Se vår presentasjonsfilm:


Sykdom, sykemelding og langt fravær fra arbeidslivet reduserer livskvalitet og livsmestring for titusenvis av mennesker i Norge. Hva gjør vi nå, for å hjelpe flere når slike kriser oppstår? Dette var bakteppet for fagdagen som blant annet Hernes Institutt inviterte [...]
I 2024 er det 70 år siden Stiftelsen Hernes Institutt ble etablert. I den anledning byr vi på noen historiske artikler. Tekst og foto er hentet fra boka “Når de andre har gitt opp”, som journalist og forfatter Knut Fjeld [...]
Våren 2024 har Høgskolen Innlandet og Hernes Institutt signert en samarbeidsavtale som innebærer mer samarbeid rundt forskningsbasert utdanning og bruk av hverandres fagfolk, studenter og andre ressurser. Den nye avtalen bygger videre på et samarbeid som startet allerede i 2015. [...]
Tidlig i 2024 flyttet Telenor Kundeservice inn i Kongsvinger Science Park, og Ronny Henriksen var blant de mange ansatte som trivdes i nye lokaler. Men først og fremst trivdes Ronny med det han kaller sin grunnleggende livsforandring, med hjelp fra [...]

Ventetid for å komme inn hos oss er 2 uker.

Har du spørsmål om ventetider og om hva det innebærer å stå på venteliste?

Ta kontakt med oss!

Fornøyde pasienter?

Ved utreise blir alle pasienter oppfordret til å besvare et anonymt spørreskjema, laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det er med på å gi oss verdifull informasjon!

Finn ut mer her
Translate »