Unge tilbake - i samarbeid med NAV


Siden 2023 har Hernes Institutt og NAV Innlandet hatt et forpliktende, tverrsektorielt samarbeid for å få unge mennesker tilbake i arbeid eller utdanning.

Med dette ønsker vi å bidra til å forebygge det som ofte også kalles "ungt utenforskap". Antallet unge mellom 18 og 35 år som ikke er i lønnet arbeid eller utdanning er stadig økende.


Les mer om samarbeidet her

Se vår presentasjonsfilm:


I ti uker har Tor-Gabriel Rysst Moe (22) sett vinteren forsvinne og sommeren komme utenfor vinduene på Hernes Institutt i Elverum. Tidlig i juli 2024 reiste han hjem til Tønsberg etter et opphold som har forandret livet hans. I den [...]
Fra 1.oktober 2024 har vi en ledig stilling som fysioterapeut i et 2 års vikariat. Du kan lese den fullstendige utlysningen her [...]
Hernes Institutt holder stengt i ukene 29 og 30, altså de to siste ukene i juli. Sentralbordet er betjent i disse to ukene, men i begrenset omfang. Post og digipost blir håndtert, og henvisninger blir svart opp med utsendelse av [...]
I juni 2024 var Hernes Institutt med som vertskap for en fagdag om arbeidsrettet rehabilitering. Fagdagen ble holdt for en lang rekke institusjoner og virksomheter på rehabiliteringsfeltet på Terningen Arena i Elverum. Avdelingsoverlege Åshild Fatland deltok med et foredrag om [...]

Ventetid for å komme inn hos oss er 6 uker.

Har du spørsmål om ventetider og om hva det innebærer å stå på venteliste?

Ta kontakt med oss!

Fornøyde pasienter?

Ved utreise blir alle pasienter oppfordret til å besvare et anonymt spørreskjema, laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det er med på å gi oss verdifull informasjon!

Finn ut mer her
Translate »