Unge tilbake - i samarbeid med NAV

Fra 01.01.23 har Hernes Institutt og NAV Innlandet etablert et forpliktende, tverrsektorielt samarbeid for å få unge mennesker tilbake i arbeid eller utdanning.

Med dette ønsker vi å bidra til å forebygge det som ofte også kalles "ungt utenforskap". Antallet unge mellom 18 og 35 år som ikke er i lønnet arbeid eller utdanning er stadig økende.


Les mer om samarbeidet her
Gry Loftet (48) i Elverum var utslitt av arbeid og ansvar for seks år siden. Hun var sjukmeldt og nær ved å miste håpet om å vende tilbake til arbeidslivet. Noen uker på Hernes Institutt ble både løsningen og redningen. [...]
For å bygge og styrke vårt behandlingstilbud ytterligere søker vi helsesekretær til 80% fast stilling, og idrettspedagog til 100% fast stilling. Les mer om stillingene nedenfor, og klikk respektive lenker for å finne søknadsinformasjon: Helsesekretær Stillingen er ledig fra 1.februar [...]
Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og vi går høsten 2023 i møte med fem nye fjes. Høsten er tid for nye turnuskandidater, men vi har også ansatt en fysioterapeut, en overlege og en renholder. Første turnusperiode Malin og Frida [...]
Hernes Institutt fikk nylig fornyet sin CARF-akkreditering. Dette er viktig for oss, og et håndfast bevis på at vi yter de tjenester vi skal, og gir våre pasienter et godt tjenestetilbud. Dette er vår tredje runde, vår første hadde vi [...]

Ventetid for å komme inn hos oss er 12 uker.

Har du spørsmål om ventetider og om hva det innebærer å stå på venteliste?

Ta kontakt med oss!

Fornøyde pasienter?

Ved utreise blir alle pasienter oppfordret til å besvare et anonymt spørreskjema, laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det er med på å gi oss verdifull informasjon!

Finn ut mer her
Translate »