Ventetid og våre siste nyhetssaker:

Våre ventetider per 22 august 2019 er 6 uker

Har du spørsmål om ventetider og om hva det innebærer å stå på venteliste?

Send oss en melding!

Fornøyde pasienter?

Ved utreise blir alle pasienter oppfordret til å besvare et anonymt spørreskjema, laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det er med på å gi oss verdifull informasjon!

Finn ut mer her