Stillingen gjelder ett års engasjement, med mulighet for fast stilling. Hernes Institutt søker etter en samfunnsengasjert lege med interesse for å bistå mennesker i å oppnå økt arbeidsdeltakelse. Vi jobber tverrfaglig, og tilbudet består av arbeidsfokusert og atferdsrettet kognitiv terapi, [...]
Den 15. februar kom Tobias Galland og Camilla Gundersen til oss som turnuskandidater i fysioterapi. De skal begge gjennomføre sitt siste halvår i turnus her, og dette er innspurten på deres utdanning. Tobias er opprinnelig fra Ås, og har studert [...]
Kjetil Brusveen var pasient hos oss i 2022, og har bare godt å si om behandlingen og oppfølgingen han fikk på Hernes Institutt. Vi kan ikke kalle det noe annet enn en “solskinnshistorie”. Åpent og modig Først vil vi berømme [...]
Advokatfirmaet Lippestad har nylig publisert en artikkelsamling på sin hjemmeside. Hernes Institutt har bidratt til artikkelsamlingen, og bakgrunnen for dette er at vi har samarbeidet med Geir Lippestad i en årrekke. Han har bistått oss i diverse sammenhenger når det [...]

Unge tilbake - i samarbeid med NAV

Fra 01.01.23 har Hernes Institutt og NAV Innlandet etablert et forpliktende, tverrsektorielt samarbeid for å få unge mennesker tilbake i arbeid eller utdanning.

Med dette ønsker vi å bidra til å forebygge det som ofte også kalles "ungt utenforskap". Antallet unge mellom 18 og 35 år som ikke er i lønnet arbeid eller utdanning er stadig økende.


Les mer om samarbeidet her

Ventetid for å komme inn hos oss er 10 uker.

Har du spørsmål om ventetider og om hva det innebærer å stå på venteliste?

Ta kontakt med oss!

Fornøyde pasienter?

Ved utreise blir alle pasienter oppfordret til å besvare et anonymt spørreskjema, laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det er med på å gi oss verdifull informasjon!

Finn ut mer her
Translate »