Ventetid og våre siste nyhetssaker:

Ventetid vil avhenge av status på korona-situasjonen.

Nye inntak er utsatt på ubestemt tid. Har du spørsmål om ventetider og om hva det innebærer å stå på venteliste?

Ta kontakt med oss!

Fornøyde pasienter?

Ved utreise blir alle pasienter oppfordret til å besvare et anonymt spørreskjema, laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det er med på å gi oss verdifull informasjon!

Finn ut mer her