Unge tilbake - i samarbeid med NAV

Fra 01.01.23 har Hernes Institutt og NAV Innlandet etablert et forpliktende, tverrsektorielt samarbeid for å få unge mennesker tilbake i arbeid eller utdanning.

Med dette ønsker vi å bidra til å forebygge det som ofte også kalles "ungt utenforskap". Antallet unge mellom 18 og 35 år som ikke er i lønnet arbeid eller utdanning er stadig økende.


Les mer om samarbeidet her
I juni 2024 inviterer Hernes Institutt til en fagdag om tilbakeføring til arbeidslivet, i samarbeid med Advokatfirma Ness/Lundin og TEPAS Personal. Fagdagen gjennomføres på Terningen Arena i Elverum 13.juni. Noe av målet er at arrangørene sammen skal presentere godt arbeid [...]
15.februar 2024 presenterte Riksrevisjonen en undersøkelse av arbeidet med rehabilitering i helse- og omsorgstjenestene Lenke til rapporten ligger nederst i denne artikkelen, og er en tydelig kritikk av dette helsetilbudet, med fire hovedkonklusjoner: Mange pasienter får ikke de rehabiliteringstjenestene de [...]
I 2024 er det 70 år siden Hernes Institutt ble etablert. I jubileumsåret byr vi på noen historiske artikler gjennom alle disse årene. Bakgrunnen for tekster og foto i denne artikkelserien kommer fra boka “Når de andre har gitt opp”, [...]
Det har oppstått noe uklarhet om hvorvidt Hernes Institutt i Elverum er åpent som normalt eller ikke, etter at Helse Sør Øst har sagt opp en rammeavtale. Slike oppsigelser av rammeavtaler er en del av normale prosesser rundt vår virksomhet [...]

Ventetid for å komme inn hos oss er 8 uker.

Har du spørsmål om ventetider og om hva det innebærer å stå på venteliste?

Ta kontakt med oss!

Fornøyde pasienter?

Ved utreise blir alle pasienter oppfordret til å besvare et anonymt spørreskjema, laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Det er med på å gi oss verdifull informasjon!

Finn ut mer her
Translate »