Pasienttilfredshet

På denne siden vil vi årlig presentere resultatet fra undersøkelsen av pasientenes tilfredshet med behandlingstilbudet ved Hernes Institutt. Ved utreise blir alle pasienter oppfordret til å besvare et anonymt spørreskjema, som danner grunnlaget for resultatet presentert på denne siden.
Spørreundersøkelsen er laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Spørreundersøkelsen er en standardisert metode for å måle pasientenes erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner på tvers av diagnosegrupper, mål og typer institusjoner.

Klikk på linken HER, så får du resultatene for behandlingsårene f.o.m 2011, t.o.m 2017. Dokumentet er en pdf fil, øverst til høyre i dokumentvinduet finner du bokmerketegnet som du kan bruke for lettere å finne frem i dokumentet!