Pasienttilfredshet

På denne siden vil vi årlig presentere resultatet fra undersøkelsen av pasientenes tilfredshet med behandlingstilbudet ved Hernes Institutt. Ved utreise blir alle pasienter oppfordret til å besvare et anonymt spørreskjema, som danner grunnlaget for resultatet presentert på denne siden.
Spørreundersøkelsen er laget av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som nå er innlemmet i folkehelseinstituttet. Spørreundersøkelsen er en standardisert metode for å måle pasientenes erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner på tvers av diagnosegrupper, mål og typer institusjoner.

Klikk på linken HER, så ser du PDF-fil med resultatene f.o.m 2019

Translate »