Arbeidsplassbesøk / arbeidsplassvurdering

Et arbeidsplassbesøk (heretter APB) er et møte på arbeidsplassen til pasienten der ansatt(e) fra Hernes Institutt er med for å se på hvilke muligheter som finnes for at han eller hun kan komme tilbake til sin arbeidsplass.

Behovet for et APB avtales med hver enkelt pasient, og hans eller hennes arbeidsgiver. Pasienten selv kan avtale med arbeidsgiveren sin om et et slik besøk, men ikke alle synes dette er like enkelt og da er det ergoterapeutene hos oss som gjør det. Som regel foretar vi APB et stykke ut i oppholdet (Etter 4 uker), eller vi kan også ta det etter at pasienten er utskrevet fra Hernes Institutt.

Selve APB foregår ved at pasienten og ergoterapeuten på teamet reiser ut til pasientens arbeidsplass. Hvem de møter der kan være alt fra sjefen til den nærmeste leder (eks avdelingsleder), eller begge deler. Dette avtales før besøket, men det skal være en person som har myndighet til å ta avgjørelser. Det kan også være med representanter fra NAV (eller tiltaksarrangører som NAV  har avtaler med), bedriftshelsetjeneste, helsepersonell fra kommunen(eks fysioterapeut) mm på et APB. Det kan også være med andre faggrupper fra Hernes Institutt dersom det er hensiktsmessig.

Målet med et APB kan være forskjellig. Det kan være alt fra å tilpasse en arbeidssituasjon for en kortere periode, til å foreslå handlingsplaner for større endringer/bytte av arbeidsoppgaver, tilpasse arbeidsplassen med hjelpemidler, snakke om behov for kurs/ videreutdanning mm. Tema for APB kan også være problemer som knytter seg til arbeidsmiljø (samarbeidsproblemer, dårlig kommunikasjon, mobbing mm).

Et APB skal planlegges godt i forveien. Her har ergoterapeutene hos oss en viktig rolle, sammen med pasienten planlegges hvilke ønsker/ planer/ tanker pasienten har om det å komme tilbake i jobben sin og hvordan dette skal presenteres under APB. Alle faggruppene på instituttet har ofte viktige innspill til APB, og ergoterapeutene sørger for å sammenfatte disse innspillene og holder de andre i teamene informert om statusen rundt hvert enkelt APB. Arbeidsgiver skal også forberede seg til besøket, og dersom pasienten ønsker det kan ergoterapeuten ha kontakt med arbeidsplassen (og eventuelt andre samarbeidspartnere som skal være med på møtet) på telefon før møtet, slik at alle kan være så godt forberedt som mulig. Det er også ergoterapeutene hos oss som tar seg av skrivearbeidet i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppsummering av APB. De lager rapporter som oppsummerer hva man har blitt enige om, og de kan også være behjelpelig med søknader mm. Ergoterapeutene er også tilgjengelig for oppfølging av konklusjonene i APB i inntil étt år etter utskrivelsen.

Translate »