Dette er allerede praksis flere steder i landet.  Den nye endringen innebærer at alle pasienter nå får denne rettigheten, uansett hvor de bor.

Private rehabiliteringsinstitusjoner først ut
Retten til fritt behandlingsvalg utvides i første omgang til private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

– Helsetjenesten gir folk mulighet til å mestre livet og være i aktivitet etter endt behandling. Det at pasienter nå fritt kan velge rehabilitering, gir flere mulighet til å komme raskere tilbake i samfunnsliv og arbeidsliv, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.