Attføringstilbudet

Det er to attføringskonsulenter på instituttet, én i hvert team. De kartlegger yrkeserfaring og fagkompetansen som pasientene har, samt den arbeidssituasjonen pasienter har når de kommer til oss og den de ønsker å komme tilbake til når oppholdet er over.

Noen ønsker å komme tilbake til den jobben de hadde før de kom til Hernes, noen ønsker å få andre arbeidsoppgaver hos sin arbeidsgiver og noen ønsker å søke seg helt nytt arbeid. En del pasienter har vært sykemeldt lenge og har ikke lenger noe arbeidsforhold, de er avhengig av god støtte fra NAV etter oppholdet på Hernes Institutt.

Dette betyr at attføringskonsulentene våre har mange ulike utgangspunkt når de skal bistå pasientene utover i oppholdet, som karriereveiledning, informasjon om yrkesvalg, avklaring og testing av eventuelle lese og skrivevansker.  Videre veileder og svarer de på spørsmål om de ulike tiltaksordningene som NAV har, og avklarer hvilke stønader og ytelser pasientene kan ha krav på. Og de hjelper selvsagt til med søknader på jobber, kurs eller skolegang og med utfylling av skjemaer for økonomiske ytelser i NAV systemet. Dersom pasienten ønsker det tar attførignskonsulentene på seg koordineringsansvaret mellom pasient selv, faggruppene på instituttet og samarbeidspartnere som arbeidsgiver og lokalt NAV.

Attføringskonsulentene tar også ofte initiativ til og deltar i mange møter med NAV kontoret på pasientenes hjemsted (dialog og samarbeidsmøter). Dette skjer oftest et stykke ut i oppholdet på instituttet, eller rett etter utskrivelsen. Disse møtene kan, avhengig av kjøreavstand, foregå som videokonferanse, eller at attføringskonsulentene blir med pasientene i møter på NAV – kontoret. Dette er viktige møter, som i mange tilfeller er helt avgjørende for om pasientene kommer i gang med aktivitet slik at de får avklart sin fremtidige arbeidssituasjon. For noen er denne veien kort og oversiktlig og pasientene klarer mye på egenhånd. Men mange må også gå veien om arbeidsutprøving, skolegang, kurs eller annen form for opplæring/ skolering. Andre må starte med å prøve seg ut i ulike yrker for å velge seg en ny yrkesretning, – enten for aller første gang eller etter at det er avklart at de ikke kan fortsette i gamlejobben grunnet helseplager. Her fungerer attføringskonsulentene våre som veiledere, kontaktpersoner og koordinatorer mellom pasientene og de samarbeidspartnere som skal hjelpe dem videre etter at oppholdet på instituttet er over. Attføringskonsulenten innhenter også innspill og informasjon fra de andre fagfolkene i teamet, og holder hele teamet informert om attføringsarbeidet som foregår rundt hver enkelt pasient. Attføringskonsulentene kan følge opp handlingsplaner rundt pasientene i inntil et år etter utskrivelse fra Hernes Institutt.

 

Translate »