Veien tilbake til arbeid

Veien tilbake til arbeid

Therese Otterlei, fysioterapeut Hernes Institutt. Studie: Master i folkehelsevitenskap, Høgskolen i Hedmark. Bakgrunn: Prosjektet er et samarbeid med Hernes Institutt (H.I.) ut i fra et behov om mer kunnskap rundt arbeidsrettet rehabilitering og hvem som kommer tilbake til arbeidslivet. Hensikt: Formålet med

Les mer

Tilværelsen uten arbeid

Tilværelsen uten arbeid

Linda Røset, fysioterapeut på Hernes Institutt. Studie: Master i Folkehelsevitenskap Høgskolen i Hedmark Bakgrunn: I samarbeid med Hernes Institutt (HI) få mer kunnskap om  tidligere pasienters videre prosess mot arbeidslivet  tre år etter opphold. Hensikt: Hensikten med prosjektet er å belyse opplevelser

Les mer
Translate »